DTP - grafické studio

Reklamní hrací KARTY - výroba    I     Vtipy a odkazy

  
 Formáty papíru
 Letopočty
 Kalendária
 Staré svátky
 Pravidla karetních her
 
individuální karty
 
Kalendář - historie a různé druhy kalendária
 
Současný kalendář
Kalendářem chápeme soupis dní a měsíců roku v časové posloupnosti. V současnosti je za standardní považován kalendář tzv. gregoriánský (reformovaný juliánský vycházející z římského - viz. níže). Obecně souvisí vývoj k. se schopnostmi a přesností měření střídání ročních období v daném věku, resp. s nesouladem tohoto proti skutečnosti. Průměrný rok v g.k. trvá 365,2425 dne, odchylka činí pouze 26 s proti trop. roku 365,2422 dne.
 
Gregoriánský
Gregoriánský kalendář je r. 1582 reformovaný tzv. juliánský kalendář papežem Řehořem XIII. Vypuštěním 10 dnů (5. - 14. 10.) a nastavením přesnějších pravidel pro přestupné roky byl odstraněn rozdíl mezi juliánským kalendářem a skutečným střídáním ročních dob.
 
Křesťanský (církevní)
Ve své podstatě převzatý juliánský kalendář. Osou jsou velikonoce jako pohyblivé svátky v cyklu 35 let.
 
Juliánský
V roce 46 př. n. l. Gaius Julius Caesar odstranil všeobecné zmatky v římském kalendáři a ustanovil tzv. juliánský kalendář. Základem je juliánský rok, každý čtvrtý rok je přestupný. Začátkem roku je 1. leden.
 
Římský
Počátky nejsou přesně známy. V době založení Říma měl rok asi 10 měsíců a trval 304 dny, týden byl původně osmidenní. Měsíce se rozlišovaly na velké (31 dní) a malé (30 dní). Legenda praví, že zakladatelem římského kalendáře byl druhý římský král Numa Pompilius. Přidal dva měsíce Januarius a Februarius a tím zavedl obvyklý lunární kalendář. Další částečné úpravy měli na svědomí decemvirové, nejvyšší státní úředníci. Kalendář byl však nespolehlivý vinou nejasností a nesrovnalostí, kdy vkládat přestupné měsíce. Úředníci podle svých sympatií zcela svévolně zkracovali nebo prodlužovali dobu, kdy měl někdo zastávat úřad nebo platit daně.
 
Starý český Možná se vám bude hodit informace, kdo kdy dříve slavil svátek. Seznam s daty starého (již neplatného) českého kalendáře najdete zde.
Reklamní Na zakázku vám vyrobíme firemní kalendář. Protože se reklamním a individuálním kalendářům věnujeme již mnoho let, vyznáme se dobře v jejich výrobě. Pro vás to znamená dobrou kvalitu za rozumnou cenu. Pokud tedy uvažujete o vašem firemním kalendáři, nezapomeňte se obrátit na nás. Získáte velmi levně špičkovou kvalitu.