Deskové hry - stolní hry

Za deskové hry jsou považovány hry, ke kterým potřebujeme herní plán. Obvykle je tento plán z praktických důvodů na pevnější podložce - desce, která se většinou umisťuje na desku stolu. Ne všechny hry však nutně musí být stolní, některé herní plány jsou realizovány například i ve větších rozměrech na zemi. Za nejznámější deskové hry jsou považovány Šachy, Dáma a Člověče nezlob se.

Historie deskové hry

Za jednu z nejstarších deskových her je považována hra Go. Patrně existovaly ještě starší deskové hry, ale k náhodným nálezům desek se nedochovala pravidla. Mezi nejstarší deskové hry můžeme zařadit také Mankalové hry, jejichž princip spočívá v přemísťování kuliček mezi důlky podle předem dohodnutých pravidel. Kuličky ovšem narozdíl od většiny jiných her jsou stejné a nejsou tak odlišeny barevné sady kamenů jednotlivých hráčů. Díky úsilí řady badatelů a nadšenců se podařilo zachovat mnoho téměř zapomenutých her. Ve své době to byl například španělský král Alfons X., kterému je připisováno autorství unikátního díla Libro de los juegos (pojednává o deskových hrách). V Čechách se významně studiem deskových her zabýval například Miloš Zapletal (Velká kniha deskových her aj.).Pravidla deskových her


Vrhcáby - hra se dvěma kostkami, 2x 15ti kameny a herním plánem

Vrhcáby - pravidla hryTipy na dobré a zábavné hry

Znáte nějakou další dobrou hru? Víte o jiné hře, se kterou jste se skvěle zabavili? Nebo ji u vás hrajete jinak, než je zde uvedeno? Budeme rádi, pokud nám o tom napíšete a podělíte se také s ostatními.


Děkujeme za vaše příspěvky!